Kurser på Kustens Hus

Vuxenskolan loggaKurserna startar tidigt på säsongen. Ring Studieförbundet Vuxenskolan för anmälan och mer information:
Tel. 031 – 707 18 00

Hösten 2020

Viskören
24 studietimmar
Måndagar 18.00

60-talskören
24 studietimmar
Tisdagar 18.00