Kurser

Sång och scenträning
Tredagarskurs under ledning av Hanne Juul, vissångerska och pedagog.
Vi jobbar med röst och gestaltning, frasering och scenisk kommunikation.
18 feb / 17 mars / 14 april kl 13-17.
Anmälan till studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg, gbg@sv.se
tel 031 – 707 18 00.