Kontakt

Kustens husAdress:
Kustens Hus
Taubegatan 9
41455 Göteborg

Tel. 031 141073

OBS! Telefontid bara före och efter konserter. I övriga fall finns telefonsvarare med information. Det går alltså inte att lämna meddelanden på den.

Har ni Frågor eller tips? Kontakta i så fall:

Ordförande
Mer info kommer.

Programråd
Mer info kommer.

För uthyrning av lokalen, kontakta:

Cecilia Wilhelmsson
ceciliawilhelmsson [at] gmail.com