Historik

Det hände sig i Göteborg….

Kustens hus historia

År 1744 anlades Skeppswarfvet Kusten vid Klippan. Det kom att prägla Majorna som sjöfartsstadsdelen framför andra i Göteborg. Fyrtio år senare byggdes Kustens hus på Majnabbeberget som bostadshus till de anställda. Varvet kom då att bilda ett eget samhälle i miniatyr, där man inte bara arbetade, utan också bodde och levde större delen av sitt liv. 1895 lades varvsverksamheten ner, och med den försvann en viktig rest av ett färgstarkt kapitel i Majornas kulturhistoria.

Vid Kustens varv i Göteborg, 1930-talet. Foto Artur Nilsson

I början av 1800-talet gjordes Kustens hus om till värdshus för resande och sjöfarande, och hette då Kustens hotell. På 1850-talet tillkom flygelbyggnaden. Den vackra samlingssalen på andra våningen användes flitigt till bröllop och andra festligheter.

Åren som följde blev brokiga i huset. Frälsningsarmén predikade i stora salen innan en kartongfabrik tog över. Festsalen uppläts under en period till ett hönseri(!).

1910 flyttade Carl Johans församling in och lämnade också plats för Barnavännens spädbarnskrubba och Vita Bandets skolkökskurser.

Vid Kustens varv i Göteborg, 1930-talet. Foto Artur Nilsson

Men kyrkan fick så småningom ett nytt församlingshem och flyttade ut. Då såg man sig ingen annan råd än att riva det gamla kusthuset, men som en räddare i nöden bildades Kulturminnesföreningen Warfvet Kusten 1965 och blev ny hyresgäst. Man restaurerade huset med hjälp från Historiska museet och ersatte bland annat de utrivna kakelugnarna. 1970 byggdes ett brygghus på gården.

1971 flyttade föreningen Visans vänner och Göteborgs konstnärsklubb in. Idag är Kustens hus ett av stadens levande kulturhus där Galleri Majnabbe visar konstutställningar och där Visans vänner arrangerar konserter och kurser och sprider visan i stan.

Det hände sig i Göteborg
när klockan den slog fyra
jag gick mig ner till Kustens varv
just för att söka hyra
Hej hå fallerallera, hej hå fallerallera
just för att söka hyra….”

Första versen ur en visa upptecknad av Albin Petterson, Navigationspelle kallad, på 1870-talet

 Varvet Kusten på karta från 1888. Wikipedia.