Majorna

Djurgårdsgatan med typiska Landshövdingehus.

Djurgårdsgatan med typiska Landshövdingehus.

Kustens hus, Sällskapet Visans Vänners hem, ligger beläget i Majorna, en gammal stadsdel i Göteborg. Här finns en del av den Göteborgska själen.

En gång var Majorna en förstad till Göteborg, där det gick vilt till på sjömanskrogarna och nöden var stor bland den fattiga befolkningen. Då var det ett skärgårds-liknande samhälle präglat av varvsnäring, sjöfart, och smuggeltrafik. Idag finns inte mycket kvar av den ursprungliga bebyggelsen och trafikleder har skurit av den närhet till vattnet, som majborna hade i flera hundra år.

Det finns flera teorier kring ursprunget till namnet ”Majorna”. En teori är att det härstammar från det finska och estniska ordet ”maj”, som betyder litet härbärge. Pluralformen blir majer och sedan majera som ett gemensamt namn för en samling småhus, som i början av 1600-talet låg ungefär där Jaegerdorffsplatsen ligger idag. Ortsnamnet kan även ha uppstått som en följd av att militär från Finland och Estland ingick i den svenska flottan och bosatte sig på en plats, som låg nära Älvsborgs slott.

En tredje teori är att mader, ett gammalt svenskt ord för vattensjuk ängsmark, är Majornas ursprung. Efter att ha börjat sitt flöde i Slottskogen och runnit hela vägen genom Kungsladugård mynnade Svanbäcksån ut i Göta Älv.

Vy över ett vitt landshövdingehus.

Landshövdingehus i korsningen Djurgårdsgatan-Allmänna vägen.

Redan i mitten av 1300-talet byggdes här Älvsborgs slott, som intogs många gånger av danskarna under flera hundra års krigande. 1613 fick Sverige punga ut med ”Älvsborgs lösen” till danskarna för att få behålla Sveriges enda port mot väster. Det var då Gustav II Adolf grundade staden 1621. Nuvarande Älvsborgs fästning byggdes under mitten av 1600-talet lite längre ut i hamninloppet och blev betydligt stabilare och mera svårintaglig än den gamla fästningen vid Röda Sten.

Dagens Majorna rymmer fler landshövdingehus än någon annan stadsdel. Dessa trevånings trähus med bottenvåning av sten (tegel). Snickarglädje, burspråk och små innergårdar hjälpte till att skapa närkontakt mellan människorna. Mängder av landshövdingehus sopades bort under 60- och 70-talets byggstorm, men Majorna kom att få behålla flera kvarter. Därför finns här nu en bit av Göteborgs själ.

Läs mer om Majorna på majorna.nu.