Bli medlem

Medlemmar i förkläden förbereder fika.

Några av våra medlemmar fixar fika!

Om du skulle ta och bli medlem?
Ja, varför inte? Sjunger du visor själv eller är du ”bara” en stilla lyssnare? Det går bra vilket som! Bli medlem i vår förening!

Först kan du bli Aspirant. Som Aspirant har du möjlighet att lära känna oss i föreningen och vår verksamhet. Du blir inbjuden till våra ”interna fester” och får regelbunden medlemsinformation. Hur länge du är aspirant beror på hur mycket ditt intresse är för föreningen. För att bli medlem väljs man in av styrelsen. Detta görs på grundval av ditt intresse, hur du trivs med oss och vi med dig och på din arbetsinsats.

Så här kan det se ut på Söndagsvisan!

Så här kan det se ut på Söndagsvisan!

Hjälp till på våra spelningar!
All verksamhet drivs ideellt och det är många praktiska ting som du kan hjälpa till med. Viskvällarna har blivit mycket populära och då behöver vi vara några stycken. Vi hoppas på din hjälp några gånger om året – självklart inte varje gång. Vid dessa tillfällen får vi möjlighet att lära känna varandra.

Medlemsförmåner
Som medlem går du för halva priset på våra konserter på Kustens Hus. Du får regelbunden information om både verksamheten i Visans Vänner i Göteborg och aktuella arrangemang runt om i hela norden, tips om festivaler m.m. Du blir också inbjuden till andra visföreningar, kurser, etc. Som medlem har man rösträtt vid föreningens årsmöte.

Medlemmar har rabatter i följande affärer:

  • Gitarren AB, Skanstorget – Lämnar 10% på instrument och kan eventuellt lämna rabatt på annat om man frågar!
  • Harris Musik, Ormåsgatan 4 i Mölndal – 15% på allt.
  • Musikanten, Kungälv – 10% på ordinarie priser

Glöm inte att ta med ditt medlemskort!