Kustens hus – år för år

kustenshus

 • 1971

  Huset restaureras och blir hemvist för Göteborgs Konstnärsklubb, Galleri Majnabbe samt Sällskapet Visans Vänner i Göteborg.
 • 1910

  Huset inhyser Karl Johans församlingshem och tjänar som lokal för föreningen Barnaväns spädbarns-krubba och för Vita Bandets skolkökskurser.
 • 1900

  Huset förfaller och får bl.a. tjäna som hönshus.
 • 1896

  Värdshusrörelsen upphör och blir klubblokal, predikoplats för Frälsnings-armén, samt bostad.
 • 1870

  Flygelbyggnadens andra våning med konsertsal uppförs – Nu Visans Vänners lokaler.
 • 1850

  Flygelbyggnaden uppförs – nu Galleri Majnabbe.
 • 1804

  Börjar tjäna som värdshus och sjöfartshotell. Hotellet finns kvar till 1815.
 • 1780

  Huset uppförs. Bostadshus för anställda vid Skeppswarfvet Kusten.